Aktiviteter og aldersgrupper

Ved København K Spejderne er det fællesskabet der står i centrum. Vores drøm er at være en forening hvor børn i alle aldre kan komme og lære naturen at kende gennem sjove og lærerige oplevelser med andre.

Vores primære aktivitet er vores spejdermøde der ligger torsdage kl 18:30-20:00. Udover det tager vi på weekendture med 1 eller 2 overnatninger. For at kunne lave relevante aktiviteter for alle, er vi typisk delt op i de følgende aldersgrupper, men en del af spejderarbejdet er også at vi alle skal kunne være sammen.

Flok (0-4. klasse)

Flokken er for de yngste af vores spejdere. Her lærer vi en masse praktiske ting om hvordan man klarer sig i naturen, men lærer det gennem leg. Vi lærer at snitte og save brænde, kende planter og dyr, samle brænde og tænde bål, klatre i træer og gemme os i krattet, lave mad og forbinde et sår og en masse andre ting.

Læs mere om flokken her

Trop (5-9. klasse)

Troppen er for de store af vores spejdere. Her har vi lært alle de basale ting (ellers lærer vi dem hurtigt). Vi lærer at færdes i naturen, finder ting vi kan spise, bygger både og sheltere, laver mad og lærer førstehjælp. Vi tager på vandre- og kanoture og slår telte op og bygger lejrplads.

Læs mere om troppen her

Familiespejder

Familiespejder er for børn der ikke er startet i skole og deres forældre. Her handler det om sanseindtryk i naturen, så vi kravler rundt i de visne blade i efteråret, varmer os ved bålet, kigger på fugle og insekter og mærker vinden i håret.

Læs mere om familiespejder her